14 de setembre de 2016

20 ANYS DELS PRIMERS D'ESO.

Temps era temps. Aquest retall del diari el Punt, forma part d'un extens dossier dedicat a l'Institut d'Ensenyament Secundari de Flix publicat el maig de l'any 1997, ens recorda el primer curs de la ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), unes sigles que han passat a formar part del currículum escolar de tots els alumnes de secundària dels darrers 20 anys. 

El retall ens recorda que el curs 1996-97 no va ser un curs més,  va ser un any de traspàs,  l'Institut de Flix es trobava a un únic curs de completar l'aplicació de la reforma educativa (LOGSE), reforma que s'havia començat a aplicar anticipadament i progressivament l'any 1994 començant a impartir 3r d'ESO, substituint l'antic BUP.


El curs 1996-97 va ser el darrer any de l'EGB, del COU i de l'FP de Grau superior. Els alumnes de 1r d'ESO, amb dotze anys, havien passat a formar part de l'alumnat de l'institut, mentres els alumnes amb un any més acabaven l'EGB a l'escola de primària, compartint espai amb alumnes de 20 anys que acabaven la desapareguda formació professional de segon grau. 

Aquest curs l'Institut, conegut per IES Flix, tenia un total de 614 alumnes distribuïts en 23 aules, i 54 professors, la ratio del centre, que equival a la quantitat d'alumnes per aula, era de 27 alumnes per grup.