9 de desembre de 2012

ALCALDES DE FLIX (1900 – 1923) (II)


·        1900. El carlí Josep Ferrús Gasset.
·        1901. Setembre. Pere Masot  Jornet és alcalde accidental
·       1902-1903 16 de gener. Nou ajuntament presidit pel terratinent i carlí  Joaquim de Oriol Serrano, Damian Forcades Masot, com a primer tinent d’alcalde exerciria durant força temps d’alcalde accidental. Els altres membres del consistori eren: Francisco Cervelló Sánchez, Francisco Bartolomé Cervelló, Ramon Fontanilles Vilas, José Ferrús Gasset, Miquel Sales Ciuraneta, Joan Torres Masip, Miquel Torres Montané i Jaume Sabaté Sanz. 
·        1904-1905. . Damià Forcades Masot.
·   1905. Continua com alcalde Damiá Forcades Masot. Ramon Aliés Galcerà és el primer tinent d’alcalde, Francisco Cervelló Sánchez el segon tinent d’alcalde i Joaquin d’Oriol Serrano és el síndic, a més hi ha sis regidors més:  Alfonso Gaset Llop, Manuel Gaset Llecha, Marcelino Català Cervelló, José Ranís Sales i Juan Torres Masip..
·      1906. Gener. Lluís de Castellví Torres, 36 anys, nou alcalde. Regidors: Marcelino Català Cervelló, Manuel Gaset Llecha, Ramon Alies Galcerá, José Ranís Sales, Pedro Masot Jornet, Jaume Aguilá Tarragó, Francisco Diez Benet, Mateu Suñe Pujol i Alfonso Gaset Llop.
·        1911. Ramon A. Ferrús Gasset.
·  1912. Josep Mestres, altres membres: Ramon Blanch Ferrús, Josep Torres Alabart, Pere Ceró Cervelló, Carles Ranís Sales, Salvador Sánchez Bagés, Mateu Suñé Pujol, Francisco Pujol Galcerà, Francisco Estopà Mulet i Carles Masot Sabaté.
·        1913. Ramón Ferrús Gasset
·        1915. Joaquin d’Oriol consta com alcalde, a finals d’any serà substituït per Miquel Pardell. Aquest any es trenca la tradició electoral amb la primera victòria a Flix de la candidatura republicana a les eleccions provincials, trencant les consecutives victòries del partit carlí.
·        1916. Miquel Pardell Ferré.


·        1917. Febrer. Ajuntament format per: Alcalde Miquel Pardell Ferré, Joan Forcades Masot, Mariano Ferrús Huguet, Josep Català Torres, Joaquim de Oriol Serrano, Carlos Mur Pujol, Josep Masot Bagés, Josep Guiu Corbella, Lluís Díez Bertomeu i Josep Borrás Teixidó.
·    1918-1919. Febrer. Amb 29 anys el republicà Antoni Bagés Ribera nou alcalde, la resta de components de l’ajuntament són: Josep Catalá Torres, Marià Ferrús Huguet, Alfons Guiu Corbella, Josep Guiu Corbella, Carles Mur Pujol, Josep Masot Bagés, Santiago Madina Echevarria, Miquel Pardell Ferré i Roc Ranís Sales.
·        1920. Març. Josep Mestres Díez.
·        1923. Mariano Massot.
·        1923. 13 de setembre. Cop d’estat militar del general Primo de Rivera. Inici de la Dictadura militar. A partir d’aquests moments els alcaldes no seran elegits sinó nomenats. L’ex - alcalde Lluís de Castellví Torres nou alcalde. El gener del 1924 serà ratificat. Els regidors són: Ramon Ferrús Larrosa, Joan Margalef Anguera, Ramon Alies Galcerá, Josep Terré López, Miquel Estopá Masot, Josep Rius Guiu, Felip Agramunt Dusola, Josep Mur Rodes i Josep Castellví Llop. El secretari de l’ajuntament és el mestre Joan B. Rosselló Carceller.

Fotografia de JOSEP MESTRES DÍEZ (1867-1945),  republicà, alcalde i jutge de Flix diverses vegades.
Retall de premsa. "El Baix Penadés. Semanari Autonomista Republicà", 2 de juny de 1917.