31 de gener de 2017

1892-2017. 125 ANYS DE TRENS PER LA RIBERA D'EBRE.Fa 125 anys, l'1 de febrer de l'any 1892 s'obrí al públic el servei de l'estació ferroviària de Flix, a l'igual que les estacions d'Ascó, Riba-roja d'Ebre i Faió.  
És una efemèride que cal recordar per tot el que significà pels nostres pobles des d'aleshores. A Flix, per exemple, va ser un factor determinant alhora de decidir la construcció de la fàbrica Electro-Química de Flix.

Les primeres noticies que la gent de Flix va tenir de l'arribada del tren va ser el 12 de desembre de l'any 1888,  quan el "Boletin Oficial de la Província" publicà les primeres expropiacions.

L'any 1891, el 8 d'abril, s'havia inaugurat la gran estació de Móra la Nova i el tram dins l'estació de Marçà que connectava amb Reus, Tarragona i Barcelona. Estació de Móra la Nova dotada del dipòsit de locomotores arribarà amb els anys a tenir més de 1000 treballadors.

La premsa de l'epoca com "El Estandarte Católico", "El Correo de Tortosa", " Lo Somatent" ens ofereixen dades sobre l'esdeveniment.

28 de novembre de l0any 1891. "El Estandarte Católico" esmenta  la finalització de les obres ferroviaries  entre Móra la Nova i Faió, així com les proves de càrrega

                  "Se halla ya completamente terminada la vía, en ln seccion de los ferrocarriles Direc- tos, comprendida entre Mora la Nueva y Fayon, y asentados los railes, de suerte que la recorren desde unos dias á esta parte las locomotoras arrastrando trenes de material  lo cual hace suponer que en breve se abrirá, al servicio en dicha seccion, que comprende las estaciones de Ascó, Flix, Ribarroja y Fayon"

1892.  4 de gener. La Cia de Ferrocarrils Directes sol·licita autorització per l'obertura del servei ferroviari Móra la Nova a Faió. Així ho diu "El Correo de Tortosa":


             "La compañía de los ferrocarriles de Tarragona à Barcelona  y Francia ha solicitado autorización para  la apertura al servicio público de la sección de Mora la Nueva á Fayon (línea directa de Zaragoza á Barcelona), Ascó, Flix, Ribarroja y Fayon. La distancia de Mora la Nueva á Fayon será de 39 kilómetros..."  


          14 de gener. El diari “lo Somatent”:

          “La Cia de ferrocarrils directes ha solicitat ja autorizació per obrir al servei publich la secció compresa entre Mora la Nova i Fayón, y que compren Asco, Flix y Ribarroja, constant de 39 km.”

           24 de gener s'inaugurarà l'estació de Flix però no serà fins l'1 de febrer que s’obrirà al públic.

           Inicialment ha haurà quatre trens de viatgers entre Móra la Nova i Faió. Dos d’ascendents i dos de descendents. El primer tenia previst la sortida de Faió a les 6 i 6 minuts, tenint l’arribada a Móra la Nova a un quart de vuit. 1 hora i 7 minuts per a recórrer els 39 kilòmetres de distància parant el temps corresponent a Riba-roja d'Ebre, Flix i Ascó.

          1 de febrer.  "El Correo de Tortosa" anuncià l'obertura del servei ferroviari per aquest  dia.


             "Desde primero del próximo mes de febrero, quedará abierto al servicio publica el nuevo trozo de línea de los directos, que desde la estación de Mora, comprende la de Ascó, Flix, Ribarroja y Fayón. 
          El servicio diario lo formarán dos trenes acendentes y dos descendientes.
 
Los ascendentes enlazarán respectivamente con el correo que sale de Barcelona á las 5'30 de la mañana, y continuará desde Mora á las '10'·-10 y llegará á Fayón á las 1'1'49 mañana; y el ómnibus que sale de Barcelona á 2'10 de la tarde y continuará desde Mora á las 7'45 noche para llegar á Fayón á las 8'54 de la misma.
 

Los descendentes saldrán de Fayón á las 6'6 de la mañana y llegarán á Mora á las 7'15 mañana, siguiendo para Reus á las 7'27, para salir de esta á las 9'18 y llegar á Barcelona á las 12'38 tarde correo; saliendo el otro de Fayón á las 2'43 tarde para llegar á Mora a las 3'52, contínuándo á las 4'4 saliendo de Reus á las 6'2 y llegando á Barcelona á las 8'36 de la noche (ómnibus). 


Dichos trenes entre las estaciones de Mora y Fayón se compondrán solo de 2.a y 3.a clase".
 
L’any 1893 es va inaugurar la línia fins a Casp, i així successivament, fins a convertir-se, l’1 de gener de 1898, després de fusionar-se la Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant (MZA) i la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França (TBF) en el principal mitjà de transport entre Barcelona i Madrid

Interessant contrastar el temps previst del trajecte inaugurat entre Móra la Nova i Faió, 39 kilòmetres amb el de l'actualitat. L'any 1892 era de 1 hora 45 minuts, i el 2017, 1 hora 15 minuts. Una diferència de 30 minuts que no es justifiquen de cap de les maneres pels canvis tecnològics en tots els sentits produïts en els darrers 125 anys, una escassa diferència que en ajuda entendre l'estat d'abandonament de la xarxa ferroviària que tenim a les nostres terres.