3 d’octubre de 2010

INAUGURACIÓ REGS DELS VINGALIS I MONREDONS

El conseller Llena inaugura demà dilluns els regs de Monredons-Valls i Vingalis

Aquests nous Regs de suport han suposat una inversió de 12.500.000 euros, representen prop de 900 hectàrees de nou reg de suport amb conreus d’olivera i ametller. Inclouen tres basses de reg amb una capacitat total de 95.000 m3, prop de 150 quilòmetres de canonades i més de 300 regants beneficiats.

Alguns diuen que aquesta important inversió de més de 12,5 milions d’euros en Regs a Flix arriba massa tard. Potser tenen raó, el reg del Monredons ja era reclamat al anys cinquanta del segle passat en inaugurar-se reg de les Planes ( podeu veure dues imatges de la inauguració). Amb tot demà, amb la inauguració dels dos recs, el Monredons-Valls a la marge esquerra i el dels Vingalis a la marge dreta del riu Ebre per part del conseller J. Llena, és el resultat del bon treball de les respectives juntes presidides per Joan Treig i Josep Garcia Lorente respectivament. Des de l’ajuntament i des de l’any 2003, concretament des del maig amb la comunicació de l'inici de l'expedient de la concessió d'aigües davant la CHE foren nombroses les reunions i trobades amb el departament d’Agricultura i la mateixa CHE però, sens dubte, sense l’empemta i la seua il.lusió no haria estat possible.