26 d’octubre de 2010

PLE DEL MES D'OCTUBRE

Aquesta tarda - vespre hem fet el Ple de l'ajuntament del mes d'octubre i després sessió de Junta de Govern. Al Ple hem tractat entre d'altres: l'Aprovació inicial de l'ordenança de circulació i vials del municipi de Flix pel que es substitueix l'anterior ordenança de 2004, per una nova ordenança que recull les darreres reformes de la Llei 18/2009, de 23 de novembre. També s'ha aprovat un expedient de modificació de crèdit extraordinari, finançat per majors ingressos pressupostaris i per anul.lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, resultant la previsió definitiva del pressupost 2010 per 5.661.916,19 euros, 360.190,36 euros més que el pressupost inicial. També s'ha aprovat provissionament la modificació de les ordenances fiscal per a l'any 2011, modificació d'ordenances que solament afecta a l'augment de la taxa per a la recollida d'escombraries, passant a ser 89,71 euros any la taxa d'un habitatge. Per últim s'ha aprovat la moció de suport al Correllengua. Tots els punts han estat aprovats per unanimitat. El Ple d'aquest més ha tingut un significat molt especial, ja que s'ha produit el relleu de la secretaria de l'ajuntament, així després de set anys ens ha deixat Arturo González, ocupant el seu lloc Lluís Martín Montull. Qui amb el seu permís he captat aquesta imatge des del mòbil.

Cap comentari: