10 de juliol de 2012

REGULUS

"QUODAM DIE, cum sex annos natus essem, imaginem praeclare pictam in libro di silva quae integra dicitur vidi; qui liber inscribebatur: Narratiunculae a vita ductae. Picta erat boa serpens beluam exsorbens."

"Quan tenia sis anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre la selva verge que es deia Histories viscudes. Representava una boa empassant-se una fera."

La versió en llatí de "El petit príncep" ha estat excepcionalment adquirida per aquest símbol de la globalització que és internet. Ho havíem intentat com en la resta de les versions adquirir-la personalment o mitjançant amics viatgers als llocs d'origen, però s´ha de dir que al país on és llengua oficial el llatí, és a dir, la Ciutat del Vaticà, no hi ha hagut manera.

Curiosament podríem posar com a exemple del fenomen de la globalització l'edició de "El petit príncep" a la llengua de Cicerò, Juli César o Virgili. Per començar ha estat imprès a la Xina, editat al Canadà, el copyright el 1946 era de la Llibreria Gallimard. París i des del 1971 de Consuelo de Saint-Exupéry. L'editorial és Harcout Books, amb seu a Sant Diego (California), i pel que fa a la compra per internet ha estat a una empresa de Saragossa.