15 de febrer de 2013

EL BOMBARDEIG DEL 23 DE FEBRER I LA PREMSA FALANGISTA.


Els tràgics bombardeigs de la nit del 23 de febrer del 1937, dimarts, nit de lluna plena han estat motiu en els darrers anys d'estudi des de tots els punts de vista possibles. Encara recordo quan vaig treballar l'estudi "Alemanys a l'Ebre", la satisfacció de trobar a l' Arxius Històric de Salamanca, els documents que informaven dels fets per part de la Comisaria de Defensa de la Generalitat. Anys després aquests documents retornarien al l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Amb els anys hem pogut conèixer l'impacte d'aquests bombardeig a la premsa de l'època des de l'ABC de Madrid fins La Vanguardia, passant per la Llibertat, diari d'ERC de Tarragona, diaris que denunciaven clarament els fets. Amb tot em faltava la visió dels fets des de l'òptica de la premsa franquista, controlada en general  per la Falange Española. Ha estat gràcies a la consulta de la "Biblioteca Virtual de Prensa Española" del "Ministerio de Cultura", que he pogut accedir a tres diaris de la zona franquista o "nacional", essent el més impactant el diari "El Imperio" de Zamora, diari de la Falange Española, que reprodueixo amunt, i que diu en lletres prou clares: "Los aviones nacionales han destruído la fábrica de gases de Flix, en Tarragona". Adjuntant un comunicat del "Boletín Oficial del Generalísimo" on entre d'altres deia referint-se als bombardeigs:

“Estos sólo se llevan a cabo sobré objetivos militares o de trascendencia militar, como han sido los brillantísimos realizados días pasados, de una técnica perfecta, contra la red eléctrica catalana que mueve las industrias de guerra y contra algunas fábricas, como la de Flix, en la provincia de Tarragona, dedicada a la criminal labor de fabricar gases tóxicos y que ha sido totalmente destruida.”

És il.lustrativa aquesta portada del 3 de març, amb la consigna  falangista "Arriba España!", al costat d'una frase de José Antonio Primo de Rivera, "La Falange es la única que mantiene en la calle su alegre fe en un resurgimiento de España", i la consigna del dia del Generalísimo: "España, cumpliendo una vieja contribución providencialmente impuesta, marcarà un ejemplo a imitar". L'única fotografia, també del dictador Generalísimo, sota la notícia del dia: "La gran Italia del Duce, afirma su solidaridad con la España Nacional"... solidaritat del feixisme italià que s'havia demostrat sense contemplacions aquesta nit del 23 de febrer, bombardejant indiscriminadament l'aviació italiana el poble de Flix, provocant vuit mort entre la innocent població civil, a més de nombrosos ferits, destruïnt entre d'altres l'hospital de sang que hi havia al menjador dels obrers de la Fàbrica.