23 de maig de 2013

MINYONES DEL BARRI INTERNACIONAL


Dos fotografies que amb els anys he retrobat. La primera va il·lustrar el llibre "Alemanys a l'Ebre", pag 31. La va cedir l'Olga Schlee, neta del primer director Carl Pistor. La segona, més deteriorada, la tenia guardada el sr. Benigne Corbella com un record familiar, és una foto-postal molt propia de l'època datada l'any 1913, fa exactamente 100 anys, i és escrita per la seua mare, segurament una de les components de la fotografia.

Un aspecte que sempre n'ha cridat l'atenció de les imatges antigues de Flix, especialment quan apareixen dones, és que gairebé sempre porten aigua, ja sigui cantis o pitxells.. Aquestes imatges en són un bon exemple, les minyones dels tècnics i encarregats de la colònia, aleshores denominada Barri Internacional, trobant-se a la font per buscar aigua; la segona amb la curiositat d'un ruquet i una minyona amb dos cantis crida especialment l'atenció.