12 d’agost de 2015

1915, CENT ANYS DE L'ENVELAT DE FESTA MAJOR.
El Diario de Tarragona del 18 d'agost de 1915 ens ofereix un breu  sobre  les Festes Majors de Flix, que es realitzaven amb motiu de la “festividad de la Asunción”, entre d’altres, tot esmentat dues societats: “Fomento Obrero” i “Ateneo Obrero”, com entitats organitzadores dels principals actes festius, ens facilita la datació d'una de les fotografies flixanques més interessants de principis del segle XX, amb un espectacular envelat situat a l'Era Nova en primer terme, espai on a més dels balls s'havia representat la popular balada dramàtica de Serafí Pitarra, "lo lliri d'aigua". 

 Així, en d'altres deia:

"Las sociedades Fomento obrero y Ateneo Obrero, en su deseo de complacer al vecindario, dieron animadísimos bailes, en los que la gente joven se mostró como siempre, incansable, derrochando buen humor. 
Por su parte, los socios del Fomento obrero han improvisado un espacioso entoldado, en el que se ha representado el drama "lo lliri d'aigua" dirigido por don Angel Cervelló y en donde se celebrarán los bailes com más esplendidez, si cabe, que otros años.
Las orquestas de las expresadas sociedades, bajo la batuta de sus directores D. Manuel Alabart y D.  Joaquín Arraez, respectivamente, toman parte en los diferentes festejos de que se compone el programa, que resulta muy atractivo".