25 de febrer de 2016

OBRES AL TRAM FINAL DE L'AVINGUDA CATALUNYAEn la reunió de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Flix celebrada ahir dimecres 24 de febrer va acordar l'adjudicació de l'obra "Arranjament de l'avinguda Catalunya : Tram entre l'avinguda de la Llum i el passeig de l'Ebre".  És, sens dubte, una de les obres que generaran més expectatives i comentaris, pel fet de ser un dels trams de passeig més freqüentat pel veïns de Flix.És el tram final d'una avinguda que s'ha convertit amb els anys en una de les vies de passeig més important al costat del passeig de l'Ebre, amb un nom que ha canviat amb els anys, des de el carrer "el Rio" a començament del segle XX, "Pi i Margall" durant la República, "José Antonio" (Primo de Rivera) durant el franquisme i "Catalunya" amb la democràcia des de l'any 1979.


La singularitat d'aquest tram la trobem el 17 de juliol de 1950 amb la inauguració per part del "gobernador civil" de la provincia Francisco Labadie Otermín del grup de 10 habitatges protegits que porta precisament el seu nom “Francisco Labadie”. La primera promoció d'habitatges del franquisme que segons la revista de la Falange "Pandols-Montsant" amb la seua construcció havia d'alleugerir "la escasez de viviendas que de un tiempo a esta parte ha sido azote de la localidad”, però que en realitat solament hi van poder accedir una minoria, de privilegiats, des del mateix alcalde fins el responsable de propaganda de la Falange. Una promoció que comptaria amb l'afegit d'un singular monument amb el bust de l'esmentat "gobernador civil"amb vistes al nou passeig i d'esquena al riu, amb la inscripció “Flix a Francisco Labadie”,  un bust  que va desaparèixer misteriosament  vint-i-set anys més tard tot i coincidint amb el final de la dictadura.

                         
Imatge actual del tram de l'avinguda Catalunya