22 de maig de 2007

OBRES

Seguint el comentari de l'entrada d'ahir referent a les obres que s'estan realitzant al carrer Major i a l'avinguda Catalunya, dir que formen part de l'anomenat "Ordenació Centre Neuràlgic del Nucli Antic". Recordar que són unes obres subvencionades pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per a l'any 2006. Obres adjudicades a l'UTE SISTEM SL - COPCISA per 376.287,24 euros el passat 2 de juny. L'ajuntament tenint en compte que les obres es realitzaven a l'eix neuràlgic del casc urbà que aglutina l'equipament comercial i lúdica i la xarxa viària principal de la població, va decidir que les obres comencessin a finals de la temporada d'estiu, realitzant-se l'acta de replanteig de principis d'octubre i començant les obres definitivament el 21 d'octubre de l'any passat. El termini en que s'adjudicà l'obra fou de 8 mesos i mig, amb l'objectiu d'estar enllestides les obres a mitjans del mes de juny. S'haurà així canviat el clavegueram i la xarxa potable de l'arcàic fibrociment per polietilè, s'hauran renovat les línies elèctriques i lluminàries, i pavimentat i equipat amb les caracterìstiques de modernitat que la zona es mereix. Obra que com la resta d'obres realitzades per l'actual consistori són fruit del consens i la unanimitat política, altrament dit: patrimoni de tot el poble.
Davant la imminència de les eleccions municipals s'ha creat un cert i espectant estat d'opinió contrària a l'execució i a la realització d'aquesta obra. Obra que a l'igual que centenars d'ajuntaments catalans estan realitzant seguint el programa quatrienal del PUOSC fixada pel 2006 i 2007. S'ha esmentat que és estrany que no s'hagi fet el posible per que l'empresa acabés les obres per ser inaugurades per l'ajuntament actual, amb els condicionants econòmics que hauria suposat, recordar que l'empresa té vuit mesos i mig segons projecte per lliurar l'obra. Ahir amb certa sorna el diputat i ex-conseller Salvadó Milà, de campanya electoral per aquestes terres, em preguntà quan acabariem les obres. La meva resposta va ser clara, l'Ajuntament sempre ha estat i està fent obres. A més d'aquestes obres s'està enllestint la necessària renovació i millora del dipòsit d'aigua dels Comellarets, s'estan acabant les necessàries obres del Mercat o s'estan arranjant les escales de la Punteta, com s'ha arranjat el carrer Major (zona dels Perxis), Plaça Major, 0 els carrers Guillem, Girona, la Barca, l'Església o Mirador... I continuarem canviant les canonades de fibrociment, i continuarem renovant les lluminàries i arranjant carrers i voreres, molts d'ells que com les obres que estan enllestint fa anys s'haurien d'haver arreglat.