15 de maig de 2007

VISITA SECRETARI GENERAL JOAN TRULLEN

Aquesta tarda hem tengut una visita molt important pel municipi: la de Joan Trullen, Secretari General del Ministeri d'Indústria. Amb tres objectius principals: conèixer personalment els industrials de la zona de Flix, visitar el Centre d'Empreses i signar un conveni de col.laboració amb l'ajuntament per un import de 300 mil euros, quantitat que servirà per consolidar el Centre Tecnològic Mediambiental que s'ubicarà dintre de l'esmentat centre.
Durant les tres hores d'estada al nostre poble s'ha de destacar l'interés que en tot moment ha manifestat per conèixer el teixit industrial de Flix i l'intercanvi de punts de vista sense distincions, ja sigui amb els representants sindicals, amb els empresaris o els directius industrials.