3 de febrer de 2009

PRIMERA INTERPEL·LACIÓ A LA MINISTRA DE FOMENT

El proper dimarts presentaré la primera interpel·lació a la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, amb l'objectiu de millorar els actuals nivells de seguretat i atenció a l'usuari en l'àmbit del transport públic independenment de l'administració pública que sigui (Estat, Comunitat Autònoma o Municipi). La millora de la qualitat del servei es clau per a fomentar l'us del transport públic. Des de l'Entesa Catalana de Progrés s´ha emès la següent nota:

"El senador per Tarragona de l'Entesa, Pere Muñoz, portaveu del grup en la Comissió de Foment del Senat, interpel·larà el pròxim dimarts 10 de febrer, a la Ministra de Foment, Magdalena Álvarez en la sessió de control del Ple. El motiu d'aquesta interpel·lació és la necessitat, segons l'Entesa, de millorar la qualitat del sistema de transport públic, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, mitjançant el reforç dels serveis d'atenció a l'usuari, vigilància i seguretat, la lluita per l'eradicació dels comportaments incívics en els mitjans de transport i el consegüent increment del personal de servei.
Per a Muñoz, la reducció de personal que ha vingut protagonitzant el transport públic ferroviari amb l'objectiu de la reducció de costos ha portat com conseqüència un deteriorament de la qualitat del servei en les estacions, així com un repunt dels problemes de seguretat i d'incivisme.
L'Entesa aposta per la millora de la qualitat del servei al viatger per a fomentar l'ús del transport públic, per a col·laborar amb la millora de la qualitat mediambiental i també, per a dinamitzar el mercat laboral amb la creació de llocs de treball des de l'administració pública
."