16 de febrer de 2009

TEXT DE LA MOCIÓ AL SENAT

El dimecres 18 de febrer presentaré i defensaré la següent moció conseqüència de la interpel·lació que vaig fer la setmana passada a la ministra de Foment, Magdalena Àlvarez.

"El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo dispuesto en el artículo 173.2 del Reglamento de la Cámara y de los artículos 1º y 3º de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación a la Interpelación Núm. Exp. S., 670/000032 del Senador Pere Muñoz Hernández del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés..."

"El Senat insta al Govern, en col·laboració amb la Comunitats Autònomes, a:

Impulsar un Fòrum amb la participació de l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i els agents socials amb la finalitat d'augmentar les dotacions pressupostàries destinades al transport públic, en base a:

1. Incrementar les plantilles d'atenció i seguretat de l'usuari del transport públic d'acord amb les ràtios europees.

2. Incloure en els Contractes-Programa i altres sistemes de finançament indicadors d'obligat compliment destinats a incrementar el personal propi de les empreses de transport públic, així com els nivells de seguretat i atenció a l'usuari.

3. Impulsar mesures de manteniment i de foment del civisme en el transport públic.

4. Promoure les condicions perquè els drets essencials dels usuaris es respectin mitjançant sistemes segurs, fiables, còmodes, i acompanyats per la informació necessària per a aquests."