29 d’octubre de 2009

SEBES: JACIMENT DE LA EDAT DEL FERRO


Avui la Universitat de Barcelona ha donat a conèixer al món científic els resultats dels treballs arqueològics que d'uns anys ençà dirigeixen i duen a terme a Sebes els professors Jaume Noguera i Carme Belarte.

"El Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la UB (GRACPE), en una missió arqueològica duta a terme conjuntament amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i codirigida pel professor del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia Jaume Noguera, ha descobert un jaciment de la primera edat del ferro (segle vii aC) a Sebes (Flix, Ribera d’Ebre). La importància de la troballa es deu al fet que l’assentament i la seva necròpolis s’han pogut documentar, fet poc habitual en els jaciments d’aquesta època. Es tracta d’un cementiri d’incineració, amb unes 30 urnes, situat aproximadament a 200 metres del poblat, de menys de 1.000 m2.
Les dimensions del poblat i de la necròpolis, molt ben conservada, indiquen que estem davant d’una població reduïda, de menys de 50 persones, que va ocupar aquest indret entre els segles viii i vii aC.
Per a l’estudi específic del jaciment i de les restes, el projecte aplica diversos mètodes i tècniques, com ara la prospecció geofísica, la datació dels ossos humans mitjançant C14, les anàlisis antropològiques, la recuperació i l’estudi de restes de flora i fauna antigues, les radiografies sobre les urnes d’enterrament, etc. Els treballs entren ara en una segona fase que es desenvoluparà als laboratoris del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. S’ha previst radiografiar el terreny abans d’iniciar la microexcavació i dur a terme diverses anàlisis pluridisciplinàries, com ara la datació per C14 i estudis antropològics..."