7 de juny de 2010

1610, 7 DE JUNY: MORISCOS A FLIX (II)

Important escrit de Jaume Aymerich, procurador general de la baronia de Flix, referint-se a l'arribada a Flix el 7 de juny del 1610 dels moriscos expulsats de les seues terres. En el record el senyor Joan Ciuraneta Gibert, fill de la Palma d'Ebre, erudit, resident a Barcelona qui es dedicà ja jubilat a rastrejar els arxius de la Ciutat de Barcelona a la recerca de documents de la Palma i pobles veïns, tenint una cura especials al trametre la fotocòpia d'esmentar el lloc on havia trobat l'original així com l'any de la fotocòpia, aquesta en concret és del 1981. Fruit d'aquest treball el 1987 publicaria el llibre "La Palma, documents i records".

“Vui dilluns que compten als 7 del corrent mes de juny son arribats a esta ribera de Flix los moriscos de Lleida, de Fraga, de Seros, de Miquinensa i de Aitona posats ab quatorse o quinze barques entre grans i xiques en que i podre anar posades de quatre milia persones compresos los minyons an desembarcat y posat ab tant sosiego i quietut com si portaren tres mil homens de guarda ab sols la companya de don Alex de Marimon ab sos criats i alguns comissaris que a partir..."