19 de novembre de 2010

MIRAVET - UNIÓ EUROPEA"Foto portada: Rio Ebro en Miravet (Tarragona) España", d'aquesta manera ens introdueix la revista Noticias de la Unión Europea la fotografia de la portada. La revista del setembre és un monogràfic dedicat a la tributació mediambiental a Catalunya, un recull realitzat per experts que van des de les energies renovables i els tributs propis a Catalunya, fins la tributació del canon de l'aigua, passant per la gestió dels residus o els incentius fiscals per a la reutilització de l'aigua per a usos industrials. Un recull bàsic per conèixer a fons la realitat catalana, els tributs i el medi ambient. I que per il.lustrar-ho, de fora estant, han triat una imatge del riu Ebre, el nostre riu per excel.lència, al seu pas per Miravet, tot un símbol català en matèria mediambiental.