5 de novembre de 2010

ASCÓ, 7 DE NOVEMBRE, 11 HORES.