1 d’agost de 2011

FLIX, FA 500 ANYS, CONVERSIÓ AL CRISTIANISME.

Temps era temps. A Flix l’any 1511, fa tot just 500 anys, es produí la conversió al cristianisme dels sarraïns, procés iniciat el 1509. Així tenim un molt interessant estudi del Capbreu de la Baronia d’aquest 1511 estudiat per Josep Serrano Daura, publicat a L’onomàstica sarraïna i dels cristians nous de Flix (Baronia de Barcelona, a la Ribera d’Ebre), els segles XIV al XVII. In Butlletí interior Societat d’Onomàstica. LXVI. setembre de 1996.
Al capbreu declararen les seues possessions declarant-se la majoria cristians nous i 17 encara sarraïns. Segons indica el professor Josep Serrano en la relació de veïns convertits es veu com alguns d’ells conserven els cognoms sarraïns: Ambrós, Ferregut, Perelló, Saba, Burret i Argilaga, encara que s’adopten noms com  Boteller, Vilanova, Cabanyelles, Viana o de la Missa. També és interessant constatar el nom cristià substitut del sarraï: els noms Alí, Mafoma o Brafim són substituïts per Joan en 9 casos, Antoni, Pere, Miquel, Guillem, Jaume o Mateu. Amb tot, el Capbreu encara fa referència al alfaquí Alboleix en referència a l’intèrpret i definidor del dret canònic musulmà.
          
Noms anteriors sarraïns
Cristians nous
Brafim Burret
Antoni Boteller
Mafoma Burret
Joan Boteller
?  Ambròs
Joan Ambròs
Ali Ambròs
Pere Ambròs
Brafim Ferebin
Tomàs Vilanova
Jun Salvo
Martí de la Missa
Jun Ferregut
Joan Ferregut
Mafoma Ambròs
Jeroni Ambròs
Brafim Perelló
Francesc Perelló
Susanna Sabba
Francina Sabana
Alí Burret
Joan Boteller
Foma Argilaga
Joan Argilaga
Ali Alfallet
Joan Boteller
Juri de Gaya
Joan Viana
Mafoma Burret
Joan Burret
Alí Salim
Guillem Cabanyelles
Alí Burret
Mateu Burret
?  Billeta
Joan Otxova
?  de Çat o Sat
Jaume Ferradot
Mafoma Burret
Miquel Boteller
Alí Salim
Guillem Cabanyelles
Alí Burret
Mateu Burret
? Billeta
Joan Otxova
? De Çat o Sat
Jaume Ferradot

Cap comentari: