28 de febrer de 2012

DEFENSEM L'ESCOLA EN CATALÀ !!!
Jo també he enviat aquesta carta als jutges del TSJC, cal que siguin conscients de la importància de mantenir l’escola en català.


"Il·lustríssim/a Senyor/a Magistrat/da de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Properament el Ple de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la qual vostè en forma part, deliberarà, votarà i fallarà respecte l’execució de les sentències del Tribunal Suprem que exigeixen a la Generalitat que el castellà sigui llengua vehicular a l’ensenyament a Catalunya. Davant d’aquest fet, m’agradaria fer-los un seguit de consideracions.
El català és una llengua mil·lenària amb una llarga i rica tradició en tots els àmbits culturals i durant segles ha estat un element vertebrador i de cohesió de la societat catalana. Durant diverses etapes aquesta llengua ha estat menystinguda, prohibida i perseguida. Amb l’arribada de la democràcia i l’autogovern començà un lent procés de recuperació de la llengua catalana, un procés en el qual els elements nuclears han estat la Llei de normalització lingüística, la creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, sobretot, el sistema d’immersió lingüística a l’ensenyament català, pel que totes les matèries són impartides en llengua catalana, excepte l’ensenyament d’altres llengües.
L’escola catalana en català és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, com així ho avalen diferents estudis a nivell nacional i internacional. La immersió lingüística és la garantia per pal•liar el greu desequilibri que viu el català i donar-li prestigi social, i impossibilita el trencament de la societat catalana en funció de l’origen de les persones.
Per tot plegat, preguem que tingueu presents tots aquests elements d’un sistema educatiu que gaudeix d’un amplíssim consens de la societat catalana a tots els nivells: en l’àmbit de la societat civil, d’entre les forces polítiques i molt especialment entre la comunicat educativa.
Tot esperant que tingueu en consideració aquest escrit i resoleu favorablement el recurs del Govern de Catalunya, a fi que l’única llengua vehicular de l’ensenyament a les nostres escoles continuï sent la llengua catalana, sense re-introduir una llengua espanyola que com a vehicular va ser imposada per la dictadura, rebeu una cordial salutació."