23 de març de 2013

ERCROS ÉS LA HISTÒRIA D'UN FRACÀS.
ERCROS, per si algú dubtava,  és la història d’un fracàs”, aquesta categòrica expressió de l’ex-president del grup J. Piqué, esmentada fa vint anys, per al poble de Flix des d’avui és una realitat. “La fàbrica de Flix que era la vaca en que tots munyien ha deixat de produir llet !! Com digué l'ex-president, fa anys  que Ercros deixà de ser un grup industrial.

El Plenari d’aquest migdia de l’Ajuntament de Flix ha simbolitzat el divorci de 116 anys de relacions entre la fàbrica i el poble.  La tramitació de l’ERO per part d’ERCROS ha estat plena d’incoherències, “ni els acords del Parlament de Catalunya, les crides del Govern de la Generalitat, les administracions locals i els innombrables sectors que s’hi han sumat, han servit per acostar l’empresa als escenaris raonables”, “només l’enorme mobilització de la societat flixanca i tantíssimes institucions que l’han recolzat, ha aconseguit aturar les intencions inicials de l’empresa”.

Ha estat un Ple que ha marcat un abans i un després en la història del nostre poble. Ple d’emocions, de sentiments agredolços, de ràbia continguda, de demostració d’un concepte tan important en aquests moments: Dignitat.

El Ple, els acords adoptats i les paraules finals de l’alcalde Marc Mur, un retrat impecable del darrer mes en que s'ha viscut l'ERO, del comportament de tot un poble. Dir que, tot plegat,  ha estat “exemplar”.

ACORDSPRIMER. AGRAIR al poble de Flix la seua exemplar, cívica i massiva resposta a  totes les mobilitzacions engegades durant el darrer mes per tal d’aturar els plans de tancament d’Ercros a Flix.SEGON. FER extensiu aquest agraïment al Govern de la Generalitat, el Parlament  de Catalunya, els ajuntaments veïns, els partits polítics, els mitjans de comunicació i totes les institucions i organismes que, des dels més diversos àmbits, ens han fet arribar les seues mostres de suport.


TERCER. EXIGIR a Ercros que, vista la seua nul.la aposta per Flix, faciliti en endavant la implantació d’altres empreses i iniciatives al seu entorn, aparcant la política d’obstaculització duta a terme fins ara.


QUART. EXPRESSAR la nostra sorpresa, malestar i indignació per com s’ha tancat un acord que, signat a esquenes dels propis treballadors, contradiu el sentit últim de tota negociació obrera.


CINQUÈ. CONSTATAR i lamentar que l’actual situació deixa aquest consistori sense marge de maniobra de cara a noves mobilitzacions i actuacions per tal de continuar amb l’estratègia de pressionar l’empresa fins esgotar totes les possibilitats negociadores.

SISÈ. POSAR aquest Ajuntament, en tot allò que dins de les seus possibilitats pugui aportar, a disposició dels treballadors afectats, tant d’Ercros com de les empreses auxiliars.SETÈ. COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat, al Govern de la Generalitat, a la Secretaria d’ocupació i relacions laborals, a tots els grups del  Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments i institucions que han tramès el seu suport, al comitè de treballadors d’Ercros, als representants dels treballadors  de les empreses auxiliars i a la Direcció d’Ercros.

FLIX, 23 DE MARÇ 2013

(fotografies de l'ajuntament de Flix).