5 de novembre de 2013

ALCALDES DE FLIX (1923 -1931) (III)


  
Festes Majors 1928. Les forces vives amb l'alcalde Manuelín a l'esquerra i el diputat i  mestre Grau a la dreta de mossen Joan Escolà.

 DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA REPÚBLICA

  • 1923. 13 de setembre. Cop d’estat militar del general Primo de Rivera. Inici de la Dictadura militar. A partir d’aquests moments els alcaldes no seran elegits sinó nomenats. El terratinent i ex - alcalde Lluís de Castellví Torres nou alcalde. Els regidors són: Ramon Ferrús Larrosa, Joan Margalef Anguera, Ramon Alies Galcerá, Josep Terré López, Miquel Estopá Masot, Josep Rius Guiu, Felip Agramunt Dusola, Josep Mur Rodes i Josep Castellví Llop. El secretari de l’ajuntament és el mestre Joan B. Rosselló Carceller. 
  • 1924. 13 d’agost. “La Vanguardia” dona la relació dels dirigents de la “Unión Patriótica” local: “President: Enrique Grau Fontseré. Vice-president: Luís de Castellví Torrents.Vice-president segon: Maximino de Prada García. Secretari i vocals: Miguel Garcia de Lachica, Ramón Ferrús Larrosa, Mariano Ferrús Huguet, Baldomero Ribera Valle, Juan Margalef Anguera, Mariano Olibart Abadia i Miguel Estopá Masot. 
  • 1926. 17 d’agost. Enric Grau Fontseré, director de l´Escola Graduada,  nou alcalde de Flix. . La resta de membres del consistori eren: Marià Ferrús Huguet, Ramon Ferrús Larrosa, Ramon Alabart Sabaté, Ramon Alies Galcerá, Miquel Estopá Masot, Justo Ferrús Arnavat, Carlos Bargalló Cardona, Felip Agramunt Dusola i Lluís de Castellví Torres.
  • 1927. 22 de novembre. Enric Grau Fontseré nou diputat “corporativo” de la Diputació provincial. “Ha estat nomenat Diputat Provincial Corporatiu per  aquest districte de Gandesa, l'actual Alcalde de Flix i Director d'aquell gru p escolar. D. Enric Grau Fontseré, el qual disfruta d'un prestigi il·limitat entre'ls seus conveins.” (1)
  • 1928. Nou alcalde en la persona de Manuel Alabart López Giron, conegut popularment per Manuelín, membre del partit governamental de la Unión Patriótica, substitueix al mestre Enric Grau qui havia estat nomenat diputat provincial.
  • 1929. 12 de juliol. Isidre Martí Barberá,  president de la JD Flix, nou alcalde de Flix. Secundino Sabaté Mestres i Manuel Insensé Drago els tinents d’alcalde, la resta de membres eren: Enric Grau Fontseré, Ramón Fontanilles Franch, Roc Ranís Sales, Joan Margalef Anguera, Juan M. Muñoz Guitarte, Josep Mestres Díez, Ramon Ribera Alabart, Manuel Llop Sabaté i Miquel Estopà Masot.
  • 1930. 11 de març. Problemes en la constitució del consistori:    “Ens arriben noves d’eixa simpàtica vila de l’Ebre, no gaire agradoses. Sembla que allí uns senyors usant i abusant de la influència que naturalment ha de deixar sentir una fàbrica tan important com la “Electro Química” no reparen en envair esferes i camps que els haurien estat vedats.
El cas és que a Flix continua governant l’alcalde la U.P. empleat a sou de l’esmentada fàbrica, i que, en la renovació de l’Ajuntament, ha aparegut en la llista de majors contribuents essent així que no paga una pesseta per rústega, urbana i industrial. Es diu que ell al·lega el pagar utilitats, però sembla que el criteri que impera en la formació de les llistes, és el d’excloure aquesta contribució.
Per si això no fos prou, s’afirma també que no s’ha procedit correctament en la designació dels regidors procedents d’elecció, puix que han pres possessió alguns que no obtingueren el major número de sufragis en la votació corresponent.” (2)
  • 1931. 11  de febrer. Aquest dia malgrat les recomanacions del secretari del consistori, s’anava a fer la renovació del consistori donant entrada al majors contribuents de la població, és a dir, Manuel Oriol d’Oriol, nou alcalde, Lluís Castellví de Torres, Antonio d’Oriol Serrano, Lluís March Barenys, Mariano Ferrús Huguet i Marcelí Català Cervelló. Joan B. Rosselló Carceller és el secretari de l’Ajuntament.(3)
14 de març: Problemes a l’Ajuntament. Ho diu el "Diario de Tarragona" (4) "Han estat a visitar el governador de Tarragona, l'alcalde de Flix, senyor Manuel de Oriol, i un regidor, en representació de tots els regidors d'aquella vila, a desmentir la notícia publicada al diari La Voz de la Provincia, de Tarragona, segons la qual aquell Ajuntament dintre poques hores anava a celebrar sessió per a destituir el secretari sense formació d'expedient." 
  • 14 d’abril. Es proclama la República. A les eleccions locals del 12 d’abril havia guanyat la candidatura republicana encapçalada per Enrique Sánchez i Sánchez. Altres regidors electe foren: Josep Garciapons, Josep M. Rey, Joan Cubells, Salvador Ferrús, Antoni Melich, Ramon Fontanilles, Josep Sabaté, Marià Masot i Albert de Quintana.  


1. El Llamp (Gandesa)  31/11/1927
2. Las Circunstancias. Qué passa a Flix?.  11/3/1930.
3.  En realitat el nou ajuntament s’havia de constituir el 18 de febrer de 1930, la meitat dels regidors en funció dels vots obtinguts a les tres darreres eleccions i l’altra meitat per als majors contribuents.
4. Diario de Tarragona 14/03/1931