28 de maig de 2014

FLIX 1924. L'ANY DEL CAPORAL RIUS.


1924.  L'any del caporal Rius.

Dictadura de Primo de Rivera. És alcalde de Flix  Luís de Castellví Torres, Els regidors són: Ramon Ferrús Larrosa, Joan Margalef Anguera, Ramon Alies Galcerá, Josep Terré López, Miquel Estopá Masot, Josep Rius Guiu, Felip Agramunt Dusola, Josep Mur Rodes i Josep Castellví Llop. El secretari de l’ajuntament és el mestre Joan B. Rosselló Carceller.
2 de febrer. L’Obrera s’adhereix  formalment en assemblea a la Confederació Regional del Treball de Catalunya ( que havia substituït la dissolta CNT). Entitat que controlava una secció de socors mutus –la Buena Armonia- i una cooperativa de consum –La Regeneradora- 
17 d’abril. La Cruz : diario católico Año XXIV Número 7502 -            
“DE SOCIEDAD. Han llegado a nuestra ciudad para pasar las fiestas de Semana Santa y Pasqua, los jóvenes espososs Cabrera y Rabadà; les acompanya la simpàtica y agraciada señorita Rosita de Castellví, hija de la noble y aristócrata familia de este nombre, cuyo padre, don Luís, desempeña hoy la Alcaldía de Flix”.
6 de juny. El Diario de Tarragona anuncia que es procedeix a l’estudi del pont sobre l’Ebre a Flix.
13 d’agost. “La Vanguardia” dona la relació dels dirigents de la “Unión Patriótica” local. (1)
          “President: Enrique Grau Fontseré.. Vice-president: Luís de Castellví Torrents. Vice-president segon: Maximino de Prada García. Secretari i vocals: Miguel Garcia de Lachica, Ramón Ferrús Larrosa, Mariano Ferrús Huguet, Baldomero Ribera Valle, Juan Margalef Anguera, Mariano Olibart Abadia i Miguel Estopá Masot.
“Reunidos con el delegado gubernativo don Fernando Suárez de Figueroa, y muchos de los inscritos en el censo del nuevo partido, acordaron dirigir sendos telegramas al capitán general de Cataluña y al gobernador civil de Tarragona, invitándoles al mitin que se celebrara el día 17 del actual.”
17 d’agost. Acte d’afirmació patriòtica a Flix en plenes Festes Majors (2).
“=El día  17 del  actual  se  celebrará  en  Flix  un  acto  de  afirmación  patriótica,  en  el  que  tomarán parte  varios  oradores  entre  ellos el  reverendo  don  José  Montagut, de  Barcelona.”
 “El dia 17 d'aquest mes, a la vila de Flix, tingué lloc un acte de propaganda del partit que s’està formant unión patriòtica al que hi prengueren part, l'Excm. Sr Governador N'Alfons Alcayna, il-lustre Delegat Governatiu, En Ferran Suàrez de Figueroa i l'afamat orador. Dr. Montagut. Quedà constituït el Comitè d'«Unió patriòtica». També hi vàren assistir alguns Alcaldes dels pobles del districte." (3)”
28 d’agost. Ordre governativa desestimant la protesta formulada per molts veïns de Flix, entre ells els que tenien masies prop, contra l’establiment d’una fàbrica d’explosius cloratats solicitada per Juan Muñoz Guitarte, “Cloratita SA”(4) .
3 de setembre (5).
           En Flix el Ayuntamiento ha acordadó por unanimidad dar el nombre de calle del marqués de Estella a la primera ancha y más céntrica del pueblo plano de ensanche.”
6 de setembre. Tràgica mort a la posició militar d’Alales, prop de Tetuan (Marroc) del cabo telegrafistaJaume Rius Català (1900-1924). Fou tal la commoció de la notícia del seu decés que l’ajuntament acordà, en homenatge a la seva persona,  canviar el nom de la “Calle Alta”, carrer on havia nascut i viscut,  per la de "Cabo Rius", avui Caporal Rius.

NOTA: per conèixer a Jaume Rius Català podeu llegir l'article de Jaume Aresté i Laura Wailke a la Veu de Flix n.22 del juny de 1981 titulat: El carrer "Cabo" Rius. Un magnífic treball d'història oral.

Detall d'una fotografia de Joan Franch.
1.La Vanguardia. 13 d’agost 1924.
2. Correo de Tortosa - 07/08/1924
3 El Llamp - 31/08/1924
4.Diario de Tarragona. 3 de setembre 1924.
5.Correo de Tortosa - 03/09/1924