26 de juliol de 2015

LA MEUA IMATGE DEL 27è CONGRÉS D'ERC

 AL SERVEI DEL NOU PAÍS