7 de juny de 2017

ELS AJUNTAMENTS DE LA RIBERA D'EBRE DURANT EL PRIMER FRANQUISME.

Demà, 8 de juny, a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre es presentarà l'estudi "Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre durant el primer franquisme (1938-1942)", treball realitzat pel jove historiador Jordi Cid amb el suport del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Un treball, segons s'especifica a la presentació, "pretén donar una visió, àmplia i de conjunt, sobre quin paper van tenir els ajuntaments, i els seus representants a nivell local –alcaldes i regidors– en l’acció de govern municipal durant el període en qüestió, sempre a partir de les línies establertes des d’òrgans polítics de rang superior, com són l’Estat, el Govern Civil i les Diputacions Provincials, i en pugna constant amb d’altres contrapoders a nivell local, com les Prefectures de FET i de les JONS o la Guàrdia Civil".

La fotografia que acompanya el cartell de l'acte de demà es força il·lustrativa d'aquell primer franquisme que tenia com a referent el feixisme i especialment l'Alemanya nazi. Fotografia que correspon a l'acte d'inauguració el 16 d'agost de 1942 del "Monumento a los Caidos por Dios y por España",  amb la presència entre d'altres del  cònsol general nazi Dr. Rolf L. Jeaguers. De la inauguració tenim uns retalls del Diario Español del 18 d'agost als que sobren comentaris:
“Hacia la 1 en la plaza de los Mártires, al pié del magnífico monumento levantado a los Caídos por Dios y por España en la Cruzada, entre los que se encuentran bastantes componentes de la Legión Condor que tuvo base de operaciones en Flix... 
Acabada la misa se pronunciaron varios discursos, todos ellos exaltando el sacrificio heroico de los que supieron entregar la vida por una España mejor. ( parlaren: el delegat local de la FET y de las JONS, l’alcalde de Flix, l’alcalde de Tarragona i Secretari Provincial del Movimiento qui concretaria en les batalles victorioses contra el comunisme al Caucaso i el Gobernador Civil, Juan Selva) Al finalizar se dieron los gritos de ritual contestados con el entusiamo mayor por todos los asistentes.
A les 13,30 se sirvió una comida extraordinaria en los comedores de Auxilo Social, costeada por el Gobernador Civil y presenciada por todas las autoridades. El señor Selva dió ademàs un donativo de cinco pesetas a cada uno de los niños...
Después de la comida hablaron autoridades i jerarquías con una comida en la Fábrica... después de la comida hablo el Jefe Provincial y el Cónsul de Alemania...
El Cónsul General de Alemania recordó como allí mismo habían luchado juntos españoles y alemanes y que su sangre que corrió junta ahora se mezcla en Rusia haciendo irrompibles los lazos que ligan a las dos grandes naciones...”

Dies després, tenim un expressiu escrit de reconeixement i agraïment de l’alcalde Juan M. Muñoz Guitarte al cònsol nazi, on és curiós llegir a l’encapçalament de la inauguració del “Monumento a los gloriosos Caídos por España”, on no menciona “por Dios”, com era obligat per norma abans de dir "España". Entre d’altres l'alcalde confirmava: 

“Una vez más se demuestra esta comunidad de ideales entre la gran Alemania y España, al tener ocasión de luchar nuestra División Española junto a los bravos soldados alemanes en las estepas rusas para conseguir la VICTORIA TOTAL y establecer, entre los pueblos de Europa, una cultura digna y unas relaciones sociales más humanas."