8 de juliol de 2017

LLISTA REPARACIÓ JURÍDICA DE VÍCTIMES DEL FRANQUISMEEn aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya publica la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco.

Ara la Llei 11/2017 l’encomana a fer pública una relació de persones a les quals es va instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències prèvies i similars). La Llei també autoritza a actualitzar la llista si l’Arxiu Nacional té coneixement de l’existència de processos que no s’han inclòs en la relació inicial.

La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són persones jurídiques

D’acord amb la Llei 11/2017 l'Arxiu Nacional publica la llista de processos i resolucions dictades pels tribunals militars que podem consultar a:


Pel que es refereix als consells de guerra amb fills de Flix encausats hi trobem des de la primera víctima de la repressió franquista, Ramon Alentorn Tarragó, executat el 8 d'agost de 1939 després d'un consell de guerra sumaríssim (causa 000262, ref. 50425), fins el consell de guerra de l'any 1974 contra Leonardo Farrero Rodes, sindicalista de CCOO, condemnat a un any de presó (causa 000042/IV73, ref. 100707). Trenta-cinc de diferència entre els dos consells de guerra que ens recorden la llarga nit de la dictadura franquista.

Annex: 

Entre els anys 1939 i 1943 trobem 57 veïns de Flix  processats en consells de Guerra: 49 seran reclosos temporals i 8 afusellats.
                                  
Ramon Alentorn Tarragó (8-8-1939), Josep Casas Porta (26-11-1942), Ramon Ferrús Costa (13-1-1942), Josep Nogales Cervelló (18-4-1940), Josep Nogales Ventura (13-5-1943), Asensi Prades Tendero (18-4-1940), Ramon Rosich Armora (26-11-1942) i Ramon Sabaté Català (23-12-1940).


 RECASENS LLORT, Josep. La Repressio Franquista a la Ribera d’Ebre. Cossetània. Valls. 2003. pp. 60-88.