6 de març de 2007

LLUM VERDA AL FEBRER


Generalment d’utilitza l’expressió llum verda per remarcar que s’ha obert el semàfor verd i per tant, després d’haver estat aturats podem passar. Hem de reconèixer que el poble de Flix ha tingut projectes gairebé aturats des de feia mesos, paralitzats de vegades sense cap explicació lògica per part de les administracions.
Feliçment, permeteu-me aquest adjectiu familiar, aquest més de febrer del 2007 s’ha obert el semàfor amb la llum verda corresponent i ha permès que importants i justificadíssims projectes endeguin el trajecte que els durà a la seva realització.
1. El DOGC del 5 de febrer publicà l’anunci de Gestió d’Infrastructures, S.A. (GISA), empresa pública de la Generalitat, sobre la licitació de l’execució de les obres de la nova construcció de la Residència i Centre de dia per a la Gent Gran a Flix. El termini previst d’execució és de setze mesos i el pressupost base de licitació ascendeix a 7.166.521,18 euros. La data límit per presentar ofertes és el dia 26 de març de 2007.
Aquest projecte, que impulsa el Departament d'Acció Social i Ciutadania, consisteix en l'adaptació de les antigues escoles i la construcció d'un edifici nou, que s'aixecarà en uns terrenys annexos i on anirà la residència assistida. L'edifici de les escoles s'adaptarà per al centre de dia. Tot aquest complex tindrà uns 5.000 m² i permetrà la conservació d'un edifici d'estil racionalista alemany que es va construir el 1917. La construcció representarà la creació de 90 places de residència i 20 de centre de dia, així com permetrà crear uns 60 llocs de treballs directes.2. El DOGC del 9 de febrer publicà l’anunci de l’empresa pública de la Generalitat, Regs de Catalunya, SA (Regsa), sobre la licitació de l’execució de les obres del reg de suport a la zona de Vingalis, al terme municipal de Flix. La data límit de presentació d’ofertes és el dia 2 d’abril. El pressupost base de licitació és de 6.699.161,26 euros. La xarxa primària està dimensionada per ampliar la superfície regable fins a un total de 733 ha que corresponen a la zona potencialment regable. El punt de captació es realitza en el mateix lloc en el qual es troba la captació del reg dels Aubacs, la qual es substituirà per una de nova. La dotació és de 3.370 m3/ha.any.
3. El 15 de febrer, es va donar l’autorització per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) als punts d’aprofitament i de captació d’aigües del futurs regs de Vingalis i Monredons - Valls. En sengles reunions, un cop inspeccionats i reconeguts els terrenys respectius, havent-se comprovat la conformitat entre els punts indicats i allò descrit en els plànols del projecte constructiu, es va procedir a donar el corresponent vist-i-plau.
4. El 20 de febrer la Comissió de Seguiment de la descontaminació de l'embassament de Flix, reunida al nostre ajuntament., va aprovar el nou calendari d’execució. La primera fase del procés de descontaminació, consistent en l'aplicació de múltiples mesures de seguretat, s'iniciarà abans de finalitzar l'any, segons va assegurar el secretari general pel territori i la biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient, Antonio Serrano. L'aplicació d'aquestes mesures de seguretat tindran un termini d'execució de dotze mesos, al final del qual s'iniciarà la tasca d'extracció dels residus. La retirada dels 800.000 metres cúbics de sediments acumulats es perllongarà fins a mitjans 2011, una data que representa un retard considerable respecte de les primeres previsions.
5. El 21 de febrer el director general de l'Aigua del Ministeri de Medi Ambient, Jaime Palop, va presentar ahir a Saragossa les línies del pla estatal per a la restauració dels rius, que preveu invertir uns sis milions d'euros per recuperar mediambientalment el meandre de l'Ebre a Flix.. El projecte inclou la reconstrucció del passeig de l'Ebre, així com unes obres per estabilitzar els marges fluvials i la construcció de dues basses als terrenys propers a la depuradora. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que voldria acabar les obres durant l'any 2008, també té previst la revegetació i la replantació d'espècies autòctones. A més, també demoliran la pilastra del pont inacabat de la República, i obriran una part de l'illa situada aigües avall de la presa, per millorar la circulació del cabal en aquest tram.
6. Finalment després de d’haver-se anunciat públicament pel conseller J. Nadal el 12 de maig del 2005, amb visita inclosa al juliol de l’aleshores conseller d’indústria J. Ranyer i el president d’Ercros Antoni Sabalza , gairebé dos anys després, el 5 de març del 2007 l’INCASOL ha formalitzat la compra d’uns terrenys de 8,53 ha per desenvolupar el nou sector industrial l’Aubal, adjunt als terrenys de l’Ercros. Encara que sigui difícil de creure, seran les primeres hectàrees de sol industrial públic que s'hauran executat a la part més industrial de les Terres de l'Ebre, concretament a la Ribera Nord.
7. Un apunt final i força important, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’1 de febrer, publicà els nomenaments de Xavier Vega Castellví com a director territorial del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre, i d'Antoni Sabaté Ibarz com a coordinador d'Acció Territorial a les Terres de l'Ebre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.