5 de febrer de 2007

LICITACIÓ OBRES RESIDÈNCIA GENT GRAN

La licitació de les obres de la Residència per la Gent Gran i Centre de Dia és, sens dubte, una de les notícies més esperades per la gent de Flix, els seus orígens provenen de l' anunci l'octubre del 2004 per l'aleshores conseller primer de la Generalitat en Josep Bargalló. Després de més de dos anys i multitud de tràmits administratius, cessions de terrenys, avantprojectes, projectes i informes des de l'ajuntament de tota mena, de reunions amb les diverses conselleres. Finalment el DOGC d’avui, 5 de febrer, publica l’anunci Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA), empresa pública de la Generalitat, sobre la licitació de l’execució de les obres de la nova construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran a Flix. El termini previst d’execució és de setze mesos i el pressupost base de licitació ascendeix a 7.166.521,18 euros, IVA del 16% inclòs. La data límit per presentar ofertes és el dia 26 de març de 2007, a les 13 hores. L’obertura de les ofertes tindrà lloc el dia 10 d’abril de 2007 a la seu de GISA. S'ha de dir que la residència de Flix tindrà 100 places de residència i 20 de centre de dia, i permetrà recuperar les antigues escoles, un edifici racionalista alemany de l'any 1917.