22 d’abril de 2007

"SOTO DE LAS CEBOLLAS"

Una de les novetats més interessants de Sant Jordi a l'Ebre és l'estudi d'Emeteri Fabregat: "Viatge per l'Ebre. Setembre de 1849". L'estudi gira entorn de l'informe de Jean Gratien Job, un enginyer de Ponts i Camins de França, realitzat sobre el terreny amb una baixada des de Saragossa per l'Ebre el setembre de 1849 a fi d'avaluar la possible navegació pel riu. Viatge d'onze dies que realitzà acompanyat per un grup d'enginyers i capitalistes, francesos, anglesos i espanyols, que tenia com objectiu recollir dades tècniques i econòmiques, necessàries per realitzar la navegació a vapor.
L'estudi del meandre de Flix així com del seu assut i els passos de barça són molt interessants. Així com el seguit d'il.lustracions de l'època del curs del riu. Il.lustració pel que es refereix a Flix té la curiositat de la transcripció al castellà de la toponímia local, destacant el topònim "Soto de las Cebollas" en referir-se a "Sebes". Nom aquest dels més antics que tenim constància de la toponímia flixanca, per exemple recordar que apareix al capbreu de l'any 1.400, quan s'esmenta "l'Horta de Seves". Un "soto" és defineix com un lloc vora un riu ple d'arbres, tot just el que era i és la nostra reserva natural. Lloc on properament és signarà un important conveni de dinamització turística que tindrà com a centre d'interès el Mas de Pitoia, mas situat al bell mig del bosc de Ribera,cedit a l'ajuntament fa un any per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, conveni aquest cop que compta amb la novetat de ser finançat en bona part per Flix Solar SL. Empresa que està construint tot just on el plànol diu "Monte de Flix", vora el "soto de las cebollas" la central fotovoltàica més gran de Catalunya.