21 de novembre de 2007

UN PROJECTE 10 DE FLIX

La Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre ha elaborat per tal de poder treballar el nou Pla Local de Joventut (2008-2011) un dossier anomenat Projectes 10, amb fitxes de projectes d'interés especial que s'estan duent a terme, la primera fitxa de bones pràctiques del dossier és el Centre d'Empreses "la Ribera" de Flix, qui té uns objectius joves: Potenciar l'autoempresa com a opció d'ocupació viable per a persones joves. Afavorir la presència de joves empresnedors al Viver i Centre d'Empreses. Sistematitzar les condicions d'entrada de les persones joves emprenedores als centres d'empreses. I millorar el funcionament de les empreses de nova creació. Esmentar que aquest proper 23 de novembre, divendres, a la Trobada Nacional de tècnics/tècniques i regidors /regidores de Joventut, al Palau de Congressos de Tarragona, la regidora Neus Guiu i el tècnic Albert Mani presentaran una ponència sobre el Projecte 10 de Flix.

Fotografia superior: Eugeni Villalbi, Secretari de Joventut, Neus Guiu, regidora de l'ajuntament de Flix i Montse Perelló, Coordinadora Territorial de Joventut.