14 d’abril de 2008

AIXÒ ERA, I NO ERA ...

"EL CSN RECLASSIFICA EL SUCCÉS D'ASCÓ A NIVELL 2 A L'ESCALA INES PER SUBMINISTRAR L'EMPRESA INFORMACIÓ DEFICIENT I INCOMPLERTA...

El CSN està treballant en l'obertura d'un expedient sancionador al titular i li exigirà que es depurin responsabilitats...

De l'anàlisi de la cronologia dels fets es dedueix que ja el passat 9 d'abril el titular coneixia que la informació d'activitat totat abocada no era correcta i lo la comunicà al CSN, malgrat haver estat requerida reiteradament i per escrit. Tampoc ho informà durant el Comité Local d'Informació extraordinari celebrat aquesta mateixa tarda a Ascó...

El Consejo de Seguredad Nuclear va a iniciar inmediatament una campanya de vigilància radiològica independent que complementi les mesures que ja realitzà el dia 5 d'abril a l'exterior de la instal.lació amb un equip d'inspectors..."

Això era, i no era... Per acabar-ho d'adobar. Si la societat demana i demana transparència informativa i claretat, després d'aquest nou FAX tramés aquesta tarda a les 18,15 hores a les oficines municipals per la subdelegació del govern a Tarragona, oficines que per les tardes, com també passa tots els caps de setmana, solen estar tancades... si algú tenia dubtes, ho té clar !!!!

PD. Després d'haver escrit aquesta entrada en mirar el correu he rebut la següent informació de part de l'anomanat titular pel CSN, és a dir ANAV:

"Núm. 5/2008

Nota de prensa

Incidente dispersión partículas de la CN Ascó I
(Ampliación de información)

Los datos obtenidos del análisis de las partículas localizadas y retiradas, confirman que la emisión es de baja significación radiológica y no afecta ni a la salud de las personas ni al medioambiente

Una vez finalizados los trabajos de limpieza, considerados prioritarios tras el hallazgo, se ha procedido a analizar en laboratorio y con métodos de precisión las partículas recogidas y realizar los cálculos necesarios

Ascó, 14 de Abril de 2008.- El pasado 5 de Abril se informó del hallazgo de partículas radiactivas en la central nuclear Ascó I. Desde el momento de la notificación el 4 de abril, se procedió a rastrear y limpiar toda la instalación. Estos trabajos finalizaron el pasado 7 de Abril, no observándose partículas en las zonas lejanas como torres de refrigeración, río, y edificios administrativos exteriores.

Una vez finalizados los trabajos de limpieza, acción prioritaria tras el hallazgo, se concluye que el 95% de las partículas dispersas se depositaron en un radio cercano al punto de emisión.

El estudio de la causa raíz de este suceso confirma que el origen y la secuencia de eventos asociada al incidente, proviene de la ventilación del edificio de combustible.

La baja significación radiológica del mismo, está contrastada por los datos obtenidos en los sistemas de monitorización y muestreo (situados a la salida de la ventilación) y por la red de vigilancia ambiental.

Una vez realizados los trabajos de medida en laboratorio con tres métodos de alta precisión y posterior contrastación, se ha determinado que la actividad total de las partículas vertidas es de 0,0023 curios. Atendiendo a este resultado y a los obtenidos de los sistemas de control y detección ya indicados anteriormente, se puede confirmar que el incidente no ha afectado ni a las personas ni al medioambiente.

La variación en relación con las cifras obtenidas en el estudio preliminar, realizado sobre datos de campo e inmediatamente tras la localización de las partículas, se basa en la menor precisión de los métodos que se pueden utilizar en campo en primera instancia frente a los de laboratorio, más ajustados pero que requieren un mayor margen temporal. Se han realizado tres métodos de análisis y los resultados finales contrastados se obtuvieron el sábado, 12 de abril, y hoy han sido comunicados al Consejo de Seguridad Nuclear."


2 comentaris:

EMILI NIETO ALCOVER ha dit...

Es veia venir. Tipus de polítiques de comunicació a què ens tenen acostumats:

1) Minimitzar el que ha succeït, per després anar augmentant la gravetat progresivament. Es busca que la població vagi digerint poc a poc el problema, a culleradetes.(Exemple l'incident d'Ascó)

2) Maximitzar un problema i proposar una solució salvatge al problema. S'anuncia la sequera més greu de la història i un trasvàs del Segre. Després es rebaixa a una interconnexió. Es busca que la població ho accepti com a mal menor.

El titular podria ser: manipulació i propaganda.

Eduard Boada ha dit...

Bon comentari, Emili.

I el 5% de les "partículas dispersas" restants? On ha fet cap?

:-)