4 de març de 2010

MIRAVET: 1643, 4 DE MARÇ


1643, Guerra dels Segadors (1640-1652), l’exèrcit castellà dirigit pel marqués de Leganés que havia intentat entrar al castell de Flix a finals de febrer, fou sorprès per les tropes catalano-franceses dirigides pel mariscal Virrei i Capità General de Catalunya de la Motte, infligint una severa derrota a les tropes castellanes, les quals tingueren 500 morts i més d’un miler serien empresonats i duts a Barcelona. Acte seguit el mateix de la Motte ocuparia el castell de Miravet, donant avís de la seua acció al Governador de Catalunya, Josep Biure i de Margarit, escrit que faria des de Flix el 4 de març, avui fa 367 anys :

“A vos envio expressament lo Aguasil Rius per avisarvos per ell, com jo he socorregut la plassa de Miravet, a hont he morts quatre cents homens sobre la plaça lo manco, y los he pres los dos canons que ells hi tenian, y he fet mil dos cents homens presoners entre oficials, y soldats, que jo fas portar a Barcelona…” [1]

[1] ETTINGHAUSEN, Heny. La Guerra del Segadors. Curial. Barcelona. 1993. Copia de la Carta que lo Excelentiss, senyor Mariscal de la Motta Virrey. 1643. Pp. 733-737.

1 comentari:

J.A. Martínez ha dit...

Copia de vna carta que ha escrit lo ... senyor de la Mota, virrey y capita general de Cathaluña ... al ... gouernador de Cathaluña, donantli auis del bon succes que ha[n] tingut las nostras armas en la vila de Flix contra lo exercit del rey de Castella

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/llibimps16&CISOPTR=48706&REC=1