18 de gener de 2011

L'ÚS DEL CATALÀ AL SENAT ÉS PROPI D'UN PAÍS NORMAL ?

Hi ha espectació. Aquest matí aquí al Senat el president del PP, Mariano Rajoy,  ha dit que l'us del català al Senat no es propi d'un país normal. Aquest vespre passarà a la història per ser el primer cop en que s'utilitza el català en alguna de les cambres de l'Estat després de 34 anys. La reforma que va ser aprovada el passat mes de juliol permetrà als senadors i senadores que desitgin utilitzar qualsevol de les llengües de l'Estat, castellà, gallec, euskera o català, ja sigui en el debat de mocions com en les mocions conseqüencia a una interpel·lació. Aquesta reforma va ser aprovada amb els vots en contra del PP i UPN.


Han estat anys i anys reivindicació d'un dret inherent al que hauria de ser la cambra de representació territorial. El primer en fer-ho serà el portaveu de l'Entesa Catalana de Progrés, Ramon Aleu, qui ha presentat una moció conseqüència de interpel.lació per la s'insta al Govern a intensificar els plans acordats entre el Ministeri d'Educació i les Comunitats Autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació per a lluitar contra l'abandonament prematur escolar. 


Per la seua importància,  podeu llegir l'article del promotor de la reforma el senador republicà per Girona  Miquel Bofill: "El Català al Senat". Amb un final que ho diu tot: "La flor del català al Senat, encara no fa estiu, però la cuidarem i continuarem treballant perquè la seva llavor s’estengui".