26 de juny de 2013

MESTRES: FA 90 ANYS, FINAL DE CURS ESCOLAR


El Mestre Granell amb els seus alumnes el 1925

La revista “el Llamp” de Gandesa, una de les publicacions més importants importants de les comarques meridionals, clan per conèixer la realitat territorial, social i cultural de principis dels anys vint del segle pasat, el 15 d’agost de 1923, publicà a l’apartat “Veus de Fora”, una crònica de Flix que deia:

“S'han celebrat amb molt de lluiment els exàmens de fi de curs en les escoles graduades d'aquesta vila i al col·legi de les religioses de la Consolació. Hi assistiren les autoritats i la Junta local d'Instrucció. 

Rebin nostra enhorabona els Senyors Professors, d'un modo especial el Sr. Director N'Enric Grau i la Superiora de la Consolació, així com també el Sr. Batlle En Marian Massot per l'interés que's prenen per l'educació dels nois i noies.

—Han marxat a passar els dies de vagues al costat de llurs famílies. En Benjamí Gonzalez i En Jaume Grau, professors del segón i tercer grau, respectivament, de les escoles d'aquesta vila.

—A Codonyera (Terol) el seu poble natal, ha infantat un robust nen la virtuosa senyora del nostre volgut amic En Jaume Granell. Tant la mare com el fill segueixen bé, del que'ns alegrém.”

A finals d’agost "el Llamp", després de recordar que a les Festes Majors de Flix s’havien puntejat per primer cop “sardanes”, donava una nova dada sobre canvis de mestres al nostre poble.

—Les festes majors d'aquesta vila han quedat reduides a les funcions religioses acostumades i a balls de societat. Nota simpàtica: Amb molta satisfacció hem vist com a la societat «La Unión social», s'hi han puntejat sardanes. Molt bé Senyor President! A pesar de la poca animació ens han visitat bastants forasters.

—Hem tingut el gust d'apretar la ma al Sr. Pau Gonzalez, mestre nacional destinat a les graduades d'aquesta en substitució de D. Josep Ardébol. Sentim la marxa d'aquesta i a n'aquell que li probe nostra companyia.”.

Mestres, professors... Senyors, D. , N´ o En, sempre en majúscula, Jaume Granell, Enric Grau, Benjamí Gonzàlez, Josep Ardébol, Pau Gonzàlez... Una generació de mestres dels anys 20 del segle XX que deixaren petjada al nostre poble... Un reconeixement a la tasca docent que, en qualsevol dels nivells educatius, a les acaballes d'un curs escolar és més necessari que mai.