25 de juny de 2016

EL PRINCIPÍN ASTURIANU.


"Le Petit Prince" té una traducció a la llingua asturiana, també coneguda per bable, traduida per X. Ll. Garcia Arias amb la col·laboració de Marta Suàrez. "El Principín", editat a Uviéu, va per la cinquena edició des de l'any 1983 que es feu la primera. Una edició promoguda per  l'Academia de la llingua asturiana" dins la col·lecció "Escolín".

Recordar que el bable o asturianu no va disposar de normes ortogràfiques oficials fins l'any 1981, que no és llengua oficial tot i que esta regulat per l'Acadèmia de la Llengua Asturiana i una llei del principat d'Astúries regula el seu us. Una llengua que actualment els escolars entre 6 i 12 anys el poden estudiar voluntariament, i a secundària es pot estudiar com a matèria optativa.

"A los neños pido-yos que me perdonen por ufiertar esti llibru a una persona mayor. Teo una bona sida: esta persona mayor ye'l meyor amigu que tengo en mundu ...  A LEON WERTH Cuando yera niñu"

"Siendo yo un neñín d'unos seis años vi una vez, nun llibru que falaba de la Selva Virxen, un dibuxu perguapu. El llibru tituñábenlu Hestories vivíes y el dibuxu yera un colobrñon, una boa, tragando un bichu..."