27 de novembre de 2009

JUNTA GENERAL DEL "COMEBE"

Aquest matí he assistit a la Junta General del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, presidida per Ma Jesús Bono, entre d'altres s'ha aprovat la comissió de comptes de data 28 d'octubre, la memòria d'activitats 2009, la proposta de pressupost 2010, el pla de treball 2010 i s'ha aprovat el Pla Director 2.0 i Pla de Comunicació i Gestió. Cal destacar l'augment de visitants als diferents centres d'interpretació, així fins l'octubre al Centre de Corbera (Centre d'Interpretació 115 dies) l'havien visitat 5.546 persones, el del Pinell de Brai (C I Les Veus del Front) 975, el de Villalba dels Arcs (C I Soldats a les trinxeres) 544 i al de Batea (C I Hospitals de Sang) 430 persones., en total 7.497 visitants. Destacar el nombre de grups de centres educatius: 29 en total i que bona part dels visitants procedeixen de la demarcació de Barcelona: 3408.