23 de novembre de 2009

1875: 24 DE NOVEMBRE

Mentres s’estava reconstruint el castell, aquest cop amb quatre troneres de quatre canons, dels quals ja n’hi havia un, el 24 de novembre de 1875 es concedí la "Creu Vermella" a Eloy Roses, ajudant de la Companyia del Comandant General Gamir, responsable de l’ocupació de castell davant els carlins el 19 de juny d’aquest any, distinció militar pel seu comportament en l’acció de Flix. Així mateix, aquest mateix dia es restabliria la navegació fluvial per l’Ebre.

“Queda abierta la navegación del Ebro debiendo los barco en lo posible salir diariamente reunidos a los puntos de parada después de haber amanecido, y parar antes de medianoche en los puntos siguientes: Miravet, Mora, Flix, Mequinenza, Fernandina, Caspe, Chipiana, Escatrón, Sástago, Quinto, Burgo, Fuentes o Zaragoza. Las almadías o conducciones de madera no se permitiran hasta recibir instrucciones pertinentes”[1]

Recordar que al juliol del 1875 les forces del govern havien exigit a la població de la contrada fortes contribucions per tornar a arranjar el castell de Flix. El poble de Maials, per exemple, va haver de participar amb 3000 totxos, dos fusters, quatre paletes, dotze peons i vuit mules o cavalls. [2]

[1] Diario de Tarragona . 26 de noviembre del 1875, N.284.
[2] SALES PIÑEIRO, Francesc. Maials. Història de la Vila i del seu terme municipal. p.98.


Cap comentari: