4 de novembre de 2009

L'ENTESA I LA GESTIÓ DETERMINANT DE L'AEROPORT DE BARCELONA

Nota de premsa en relació a la meua intervenció ahir al vespre al plenari del Senat:

"L'ENTESA DEMANA QUE ES CONSIDERI DETERMINANT EL PAPER DE LA GENERALITAT EN LA GESTIÓ DE L'AEROPORT DE BARCELONA

El senador per Tarragona, Pere Muñoz, portaveu de l'Entesa en la Comissió de Foment, ha presentat una esmena avui a una moció del Grup Mixt sobre un nou model de gestió aeroportuària.

L'Entesa ha presentat aquesta esmena en la qual s'introduïa el següent text: El model ha de preveure la possibilitat de transferència de la gestió de determinats aeroports a les CCAA o la creació de consorcis que garanteixin una posició determinant a les esmentades entitats.

Muñoz ha expressat el seu suport a la moció que subratlla el règim especial dels Illes Balears i les Illes Canàries, però ha dit que sobre el model de gestió cap recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució en què es reclama que la gestió de l'aeroport de Barcelona correspongui a un consorci de majoria pública participat per Generalitat, administracions locals, agents econòmics i socials i l'administració general de l'estat. La part catalana hauria de tenir una posició determinant."