10 de gener de 2010

FLIX: 1268, 10 DE GENER I JAUME I

Jaume I, amb el consell de l’arquebisbe de Tarragona i altres bisbes, emet sentència en el litigi per la propietat dels castells i les viles de Flix i de la Palma entre Ramondí de Volta, genovès, fill del difunt Humbert de Volta, també genovès, i Arnau de Bosc, ciutadà lleidatà, de l’altra, una vegada escoltades ambdues parts i revisats els documents presentats.

Declara legal la venda efectuada per Humbert a Teresa Gil, ja que la pobresa del venedor i els deutes concrets són motius de pes per ometre la donació feta prèviament al seu fill Ramondí, la llibertat de la citada Teresa de vendre el castell de la seva propietat a qui volgués, i l’absolució d’Arnau de Bosc d’haver efectuat una compra il·lícita...

El rei manifesta que Humbert havia estat ambaixador del comú de Gènova quan es preparava la conquesta de Mallorca... que a causa de la indigència en que estava per deutes que havia contret, juntament amb els fills que havia tingut fora del matrimoni, s’havia vist obligat a empenyorar el castell de Flix als seus creditors, molts d’ells ciutadans de Lleida, entre els quals cita Andreu d’Anglesola. Després, va demanar al rei que adquirís l’esmentat castell, el qual efectua la compra a través de Teresa Gil de Vidaure per als fills comuns, i, a més, comprà als marmessors del bisbe d’Osca unes alqueries situades a València de les rendes de les quals poguessin viure l’esmentat Humbert i els seus fills.[1]
Per a més informació veure la entrada http://blogdepere.blogspot.com/2009/10/5-doctubre-de-1257-negocis-reials.html.
[1] MAÑE, Ma Cinta. Catàleg de pergamins municipals de Barcelona. Anys 885-1334. Volum I. Arxiu històric de la Ciutat. Barcelona.2005. pag.54.