21 de juliol de 2010

VIDEO DEL TORN DE RÈPLICA : EL MINISTRE NO CONCRETA ...