2 de gener de 2013

1900, 2 DE GENER: PRIMERA VAGA A LA FÀBRICAEl 2 de gener de l'any 1900 es realitzà la primera vaga dels treballadors de la Fàbrica, vaga promoguda pel republicanisme federal, la qual tindrà uns vint dies de durada. 30 guàrdies civils a les ordres d’un oficial romandrien a Flix fins el final del confliçte. El diari La Opinión de Tarragona fou un dels primers diaris en donar la notícia.
 “Nos comunican desde Flix que se ha constituido una sociedad de obreros empleados en la fábrica electroquímica al objeto de sostener la huelga.
Esta la motivan que los trabajadores de la cal quieren cinco reales de jornal por hora de trabajo, que es muy pesado pues han de cubrirse la boca y nariz para no respirar emanaciones dañinas; les ofrecen 25 céntimos por hora. Los de las turbinas ganan un real cada hora y aspiran a cobrar 30 céntimos. Los de la Sala Química tienen 10 reales diarios y pretenden 2,50 pesetas.
El conflicto no parece entrar en vias de arreglo, pues ayer salió para Flix el señor Gobernador civil de la provincia acompañada del teniente coronel de la Guardia civil”

          El dia 8 de gener també feia un breu “La Vanguardia”:
Tarragona.—Según comunican de Flix, se han declarado en huelga los 160 obreros de la fábrica Electro-química de aquella población.

 El 9 de gener el diari republicà de Reus La Autonomia oferia més informació donant de les seues reivindicacions, donant suport a les seues peticions i posant-se a la seua disposició “para la defensa de su causa”.
        
          L’11 de gener “La Vanguardia” oferia un altre breu:
“Tarragona.—Acompañado del jefe de la benemérita, ha salído para Flix el señor gobernador civil de la provincia, con objeto de ver si consigue solucionar la huelga surgida en la fábrica de productos químicos de aquella población”.
          El Correo de Tortosa el 19 de gener recordava que la guàrdia civil havia detingut quatre dones acusades d’haver agredit a una companya que es dirigia a treballar a la Fàbrica, en realitat duia menjar al seu marit.
“La guardia civil de Falset comunica haber puesto a disposición del Juzgado municipal de Flix cuatro jóvenes mujeres del pueblo, por haber agredido a una convecina suya al dirigirse a llevar la comida a su esposo”.


 El 23 de gener el Diario de Tortosa , diari del partit liberal-dinàstic  donava per acabada la vaga.
          
Com a conseqüència dels conflictes amb els treballadors i també en el mateix funcionament de la Fàbrica l’1 d’abril seria nomenat director de la Fàbrica Carl Pistor Ferber, un dels atorgants de l’escriptura fundacional de la SEQF, anteriorment havia estat a Xicago, Griesheim, Bitterfeld i Lamothe.