1 de maig de 2015

CRONOLOGIA FLIXANCA DE L'1 DE MAIG.1889. El Congrés obrer socialista celebrat a París decidí que en homenatge als "màrtirs de Xicago de 1886" l'1 de maig seria el dia de protesta i reivindicacions dels obrers. Amb els anys es convertiria en el Dia Internacional de Treball o festa més important del moviment obrer.


1914. 1 de maig. Enguany fa 101 anys se celebrà per primer cop a Flix amb una manifestació pels carrers al matí, organitzant al vespre un míting als locals de la societat la Unió Obrera. 
1915. Celebració per segon any de la Festa de l'1 de maig. "La Unión Obrera" es lamentà de l'escassa participació dels joves.

1920. 10 de juliol. La direcció de la Fàbrica, en resposta a la vaga de l’any 1919, comunica al president de "la Unión Obrera" els dies festius acordats: Tots els diumenges, l'1 de maig, pasqua de Resurrecció, dilluns de Pasqua, el 15 i 16 d’agost i els 25 i 26 de desembre.
 
1937. 1 de maig. Amb motiu de la diada la secció local de la UGT fa saber que té 283 afiliats, el partit germà era el PSUC.
1964. 1 de maig. Les autoritats franquistes local fan coincidir la diada del treball amb els actes de celebració de "25 años de paz" amb actuacions esportives de la "sección femenina" al camp d'esports de la Ventonella.

1983. 1 de maig. Inauguració al Casal Sant Jordi de la “Llar de Jubilats”, primer equipament social del primer ajuntament democràtic després del franquisme. 
                                
1986. Amb motiu de la diada comença a realitzar-se la “Festa de la Gent Gran”, organitzada per la Llar dels Jubilats i l'Ajuntament.