27 d’abril de 2016

FLIX 2015 - HABITANTS SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT
Un excel:lent retrat demogràfic. Molt interessant la informació que ens ofereix la web Foro-ciudad.com sobre els 3.754 habitants del poble de Flix a partir de les dades publicades per INE del padró municipal de l'any 2015. Una informació que es visualitza mitjançant un didàctic gràfic tipus formatge.


http://graficos.foro-ciudad.com/estructura-nacimiento/spain2/43/060/2015.png

Així tenim que el 49,63  % dels habitants empadronats han nascut a Flix, el 16,36 des d'altres municipis de la província de Tarragona, el 8,44 % des dels altres demarcacions catalanes, el 12,87 % des de les comunitats autònomes espanyoles i el 12,71 % han emigrat a Flix des de d'altres països, aquesta darrera dada és la més destacada tenint en compte que en els darrers vint anys, la població nouvinguda ha passat del testimonial 0.78 %  al 12.71 %. 


Aquest 12,71 % representa en xifres absolutes 477 habitants empadronats a Flix nascuts a d'altres països (257 homes i 220 dones): 261 procedeixen d' Europa, 84 d' Amèrica, 77 d'Àfrica i 55 d'Àsia.

Destacant per països el 26,0 % originaris del Regne Unit, 16,1 % de Romania, 9,9 % del Marroc, 8,4 % de Pakistan i el 5,2 % d'Equador.