27 de febrer de 2007

S'HA CREAT LA NOTARIA DE FLIX

S'ha creat la notaria de Flix: Han hagut de passar 27 anys de veure realitat una de les primeres demandes que vaig fer un cop vaig entrar d'alcalde el 1979. Aleshores s'ha de dir que mapa notarial es trobava en un situació d'immobilisme a l'espera de canvis. Van haver de passar anys fins el 1994 en que el govern central es plantejà crear noves notaries. Sé que l'ajuntament de Flix d'aleshores va fer gestions al respecte i es reuní amb el Degà-president dels notaris José-Fèlix Belloch Julbe (germà de ministre i alcalde de Saragossa). Però no ha estat fins el 2007 en que el Consell de Ministres ha decidit crear-ne 239 places de notaries noves i entre elles consta una a Flix.
S'han prés el seu temps, fa més de dos anys que hem vaig entrevistar com alcalde amb el Degà de Col.legi de Notaris de Catalunya en José Marqueño del Llano i amb el Vicedegà en Lluís Jou a fi que donessin suport a la demanda del poble de Flix. Els notaris al càrrec de les notaries veïnes també hi donaren suport. Aixímateix per a reforçar la candidatura tots els municipis veïns ens donaren suport mitjançant acord de ple (finals del 2004). Teòricament la resolució havia de ser més ràpida:
La Directora General del Ministeri de Justícia el 23 de desembre del 2004 ens respongué: "En constestación a su escrito de fecha 2 de noviembre de 2004, por el que remite el acuerdo adoptado por esa Corporación Municipal el 22 de octubre de 2004, reiterando la solicitud de creación de una Notaria en la localidad de Flix, le comunico que la Comisión nombrada para el estudio de la nueva Demarcación Notarial ha elaborado un Anteproyecto que serà sometido a los informes reglamentarios a partir del próximo més de enero, con la vista puesta en que la Revisión sea una realidad en el año 2005". Pilar Blanco-Morales Limones.
A hores d'ara encara no s'ha publicat la resolució de consell de ministres. Han trigat, però al final el que interessa es que Flix comptarà amb una plaça pròpia de notaria. Servei que, encara recordo l'any 1980 quan em vaig interesssar prop del col.legi de notaris i al departament de justícia els vaig recordar que el poble de Flix havia comptat amb notaria propia des del segle XV fins l'any 1902.