1 d’octubre de 2007

1 D'OCTUBRE 1949: "PANDOLS - MONTSANT"

Efemèride del dia: L'1 d'octubre del 1949, aleshores "Dia del Caudillo", va sortir el primer número de la revista "Pandols-Montsant". Va sortir fins el 20 de gener del 1951, amb 31 números al preu d'1 pesseta. Editada per "la Inspección comarcal de la FET y de las JONS". Impresa a Flix per G. Fauquer, amb col.laboradors flixancos com: Sanjuan, Mañé, J. Masot, R. Masot, Lara, Montia, Escarceller. De periodicitat quinzenal, redactada com és natural en castellà, amb algun escrit en català al algun dels seus números. El seu objectiu era difondre els plantejaments franquistes a les comarques de Falset, Gandesa i Móra d'Ebre, per no esmentar les comarques de la divisió republicana del 1937. El plantejament d'aquesta revista sorgí arran de la visita del General Franco a Flix mesos enrera, al mes de maig, amb motiu de la inauguració de la presa del Salt Elèctric de Flix.