3 d’octubre de 2007

PER UN CABAL FLUVIAL ESTABLE
Flix reclama a Endesa un cabal fluvial estable per salvaguardar el meandre.

Andreu Caralt (Diari de Tarragona, 3 d'octubre del 2007)

"Endesa, propietària de la central hidroelèctrica de Flix, va obrir ahir al matí les comportes de la presa per alliberar al meandre un cabal d'aigua de 150 m3/segon. L'acció va tenir una durada de dues hores, de les 08.00 a les 10.00 hores.Es tractava de donar compliment a l'acord verbal entre l'empresa, l'Ajuntament de Flix i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) segons el qual un cop al mes s'ha d'alliberar un cabal similar per renovar l'ecosistema del meandre, «l'acció d'aquest cabal superior durant un breu temps ajudarà a eliminar una bona part de les plantes aquàtiques i altres macròfits localitzats en aquest tram de riu», s'afirmava des d'Endesa.L'empresa assegura que durant l'any 2007 ha realitzat aquestes accions amb finalitats «mediambientals» entre 7 i 8 vegades i que, per tant, ha acomplert el seu compromís.L'alcalde de Flix, Pere Muñoz, i els tècnics de la reserva natural de Sebes rebien amb escepticisme aquestes paraules. Segons Muñoz, els desembassaments s'han aplicat «cada dos mesos» i durant l'època més crítica per a l'espai natural, entre la primavera i la tardor, «la presa ha obert comportes tres cops, al juny, a l'agost i ara. L'acompliment de l'acord fou major l'any 2006», conclou. Muñoz reclama, doncs, accions més constants a curt termini però també una solució definitiva a l'ínfim cabal d'aigua circulant pel meandre, «cal acordar l'establiment d'un règim estable que garanteixi el bon estat d'aquest ecosistema», exigia.
Projecte de recuperació.
En aquest sentit, el Ministeri de Medi Ambient iniciarà en breu les obres de recuperació ambiental del meandre, un ambiciós projecte valorat en més de 6 milions d'euros. Entre el paquet d'accions, tanmateix, no s'inclou l'establiment d'un cabal estable, vital per a la salvaguarda de l'espai. La degradació del meandre va iniciar-se l'any 1948 amb la construcció de la presa, responsable de la dràstica reducció de les aportacions d'aigua. La hidroelèctrica desvia per un canal soterrat tota l'aigua del riu per generar energia elèctrica. El règim del meandre, doncs, queda limitat pràcticament tot l'any a valors d'entre 2 i 4 m3/s. Flix reclama un cabal mínim de 20 i 40 m3/s. La manca d'aigua posa en perill la supervivència de la reserva natural i afavoreix la proliferació d'algues. Endesa anuncià ahir, per altra banda, l'execució del segon desembasssament acordat amb caràcter semestral a finals de mes. En aquest cas, s'alliberarà un cabal proper als 1.000 m3/segon que ha de permetre netejar tot el riu d'algues i plantes aquàtiques".