15 d’abril de 2010

ORIOL JUNQUERAS I ELS RESIDUS DE L'EMBASSAMENT

"Brussel·les, 15 d’abril del 2010. Després d’una pregunta parlamentària de l’eurodiputat d’Esquerra, Oriol Junqueras, el Govern espanyol ha sol·licitat 118 milions d’euros de fons de cohesió per a la neteja de l’embassament de Flix. Junqueras va advertir al febrer que l’Estat espanyol portava un retard molt important en les obres d’extracció dels residus tòxics i radioactius de Flix, i que perillaven els ajuts comunitaris.

‘De vegades tinc la sensació que hem de perseguir l’Estat espanyol perquè s’ocupi de temes bàsics per als catalans’, ha afirmat Junqueras. ‘És sorprenent que haguem d’anar constantment darrere del Govern espanyol perquè faci la seva feina a Catalunya’, ha reblat l’eurodiputat republicà.

‘Ara, però, cal que el Govern espanyol faci la pressió que pertoca perquè la Comissió Europea atorgui l’ajut comunitari al projecte. Quan li interessa, bé que ho fa’, ha puntualitzat, Junqueras."

Davant la resposta crida l'atenció la tardança del govern en demanar l'ajut a Europa, gairebé dos anys després de l'adjudicació de leds obres a FCC, tanmateix el calendari d'execució i el de justicació situats el 2013 i el 2015 espectivament, i finalment cal valorar en els temps de crisi que corren que encara no estiguin assegurats els 115 milios d'euros que es preveu han de facilitar els fons de cohesió de la Comissió Europea.

Documentació

Pregunta de l’Oriol Junqueras a la Comissió Europea sobre la neteja de l’embassament de Flixhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0540+0+DOC+XML+V0//ES
Post al bloc de l’Oriol Junqueras sobre l’embassament de Flixhttp://www.junqueras.cat/article/1733/lembassament-de-flix
Resposta de la Comissió Europea a l’Oriol Junqueras sobre la neteja de l’embassament de Flixhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-0540&language=ES