20 de maig de 2010

FLIX I "LA FALANGE" : 21 DE MAIG DE 1939


1939, 21 de maig, diumenge, pocs dies després de l’establiment de la Cartilla de Racionament, al carrer Gombau, reconvertit en “calle de la Victoria”, cantonada Plaça Major: s’ubicarà el primer local de la Falange.

Anecdòticament recordar que durant la guerra havia estat un cafè regentat per un dirigent del PSUC. El "Diario Español" de Tarragona ( n. 106, 25 de mayo) ens deixarà una magnífica crònica:

“Gran Concentración de Falange Española y de las JONS en Flix. Se Celebró un acto de homenaje a los caídos y otro de afirmación Nacional – Sindicalista”. En aquest acte a més hi participaren els pobles de García, Ascó, Torre de l’Espanyol, La Palma d’Ebre y Riba-roja d’Ebre. A les 11 del matí es feu una missa de campanya y una desfilada dels diferents pobles amb les respectives banderes “nacionales y del movimiento”, després vora una “monumental cruz levantada en el cementerio” es col.locaren corones i flors, l’acte afirmaren les cròniques “fue concurredisimo por una immensa muchedumbre”, després es procedí a la benedicció dels locals de la “Organización y en el Teatro de la Falange completamente atestado de público tuvo lugar el gran acto de afirmación Nacional – Sindicalista”.

Detall d'una fotografia d'autor desconegut, fons de l'Arxiu Històric de Tarragona. Arxiu Fotogràfic Jefatura Provincial de Propaganda de Tarragona.