29 de maig de 2010

FLIX: VISITA DEL CADS
Avui ha visitat Flix una representación del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), Consell presidit per Gabriel Ferraté. Recordar que el CADS és un òrgan de participació, consulta i assessorament del Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible adscrit al departament de la Vicepresidència i que està integrat per persones de reconegut prestigi en l'àmbit econòmic, social i científic del nostre país i exerceix les seves funcions en el marc dels principis establerts als instruments internacionals sobre sostenibilitat i, concretament, en aquells que reculli l'Agenda 21 de Catalunya.

La visita ha tingut com a objectiu conèixer alguns projectes actuals afins a la sostenibilitat de l’Ebre i en concret de Flix. Entre d’altres s’ha presentat als consellers El Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre (PIPDE), els estudis realitzats i les accions previstes per a la descontaminació de l’embassament de Flix, realitzant una visita a les obres guiada pel director d’Acuamed i ja per la tarda una visita a la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i al Meandre de Flix.