21 de juny de 2011

1387, 21 DE JUNY, ESCRIT DE PERE III DES D'ALGECIRES.

21  DE JUNY DE 1387

Un dia com avui de l'any 1387, primer dia de l'estiu, tenim un interessant  document adreçat a Francesc de Santcliment pel rei Pere III el Cerimoniós des de la vila d’Algecires. 
Francesc de Sant Climent era cunyat d’Arnau de Bosc, és a dir, estava casat amb Caterina, germana de Violant esposa d’Arnau de Bosc, tots pertanyien a importants famílies de Lleida.

           "Atés que Arnau de Bosc, ciutadà de Lleida, amo dels Castells de Flix de la vicaria de Tortosa, i de la Palma i mas de Flix de la vicaria de Lleida, ha estat denunciat  davant nostre de crims, excessos i delictes (...)
            Se li han pres 8.399 florins d'or d'Aragó i un sou barceloní, a mes retenim a favor nostre els castells, el mas, els fruits, les rendes i els drets que els cobri la nostra curia al no trobar comprador dels Castells que pagui tant com Arnau de Bosc, donem facultat a Francesc de Sant Climent i al tresorer del rei, fent un títol de venda a Francesc de Sant Climent a perpetuïtat i franc de tot alodi (pagament) feudataris, territoris, homes i dones, tan cristians, jueus i sarracens que habitin als dits llocs (...)
             També donem facultat i podeu tenir en els Castells, forques, mitges forques coltells (pals posats a la Plaça on es lligaven els condemnats a la vergonya pública), pèrsiques i altres signes per a la execució de la justícia i penjar-hi els homes facinerosos de manera que hi morin els condemnats a l’últim suplici, o be enviar-los a l’exili, mutilar-los les mans, els peus, les narius, les orelles o altres membres, flagel·lar-los, condemnar-los o absoldre’ls, citar-los i confiscar-los els bens (...)
            En els moments actuals es cert que es practiquen coses pitjors, però la majoria de les vegades es practiquen en llocs tancats i en aquells temps es practicaven a la Plaça pública per escarment (...).”

           La família dels Santcliment entre els segles XIII i mitjan segle XIV es convertiren en senyors d’Alcarràs, Llardecans, Sarroca, Montagut i Flix i la Palma. A finals del s. XIV la família inicià un declivi econòmic que motivà un endeutament progressiu. L’impagament posà en mans dels creditors bona part de les seves propietats

Document esmentat per: CIURANETA, Joan. La Palma, Documents i records. La Palma d’Ebre. 1987. Pag. 25.